עבודת תזה- הפרטה מלמטה במערכת החינוך בישראל. אוניברסיטת בן גוריון, באתר מכון ון-ליר

שינויים מוסדיים ותמורות ביחסי מדינה-חברה במערכת החינוך בישראל.

עבודת תזה שנכתבה במסגרת הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

למאמר המלא באתר מכון ון-ליר לחצו כאן